ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Кои свещени писания следваме?

Членовете на Харе Кришна движението следват древноиндийската ведическа литература: "Бхагавад-гита" и "Шримад Бхагаватам". Тези учения са датирани на над 5 000 години и се приемат от стотици милиони души в днешно време. "Бхагавад-гита" е основата на една от трите най-големи религии в света - т.нар. Хиндуизъм.
През 1970 година Шрила Прабхупада основава издателството "Бхактиведанта Бук Тръст", което сега е най-големият издател на ведическа литература в света. Благодарение на дейността на "Бхактиведанта Бук Тръст" през последните три десетилетия, стотици милиони хора по целия свят са прочели поне една книга от Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами, обогатявайки духовно живота си. Тези книги подчертават изключителната стойност на човешкия живот, тъй като ние, хората, можем да задаваме въпроси за "аза", да изследваме собствената си същност, стремейки се към осъзнаване на същността на Върховния. Така Ведите ни съветват да използваме човешкия си живот, за да узнаем кои сме ние, какво представлява Вселената, какво е Богът, каква е разликата между нас и Него, и как ние бихме могли да Му служим. Изучавайки фундаментални произведения като "Бхагавад-гита" и "Шримад Бхагаватам" можем да открием, че ние не сме тези тела или това, че "азът", душата, се различава от тялото. Въпросите за карма (законът за действията и техните последици), за вечния обусловен кръг самсара (вечното раждане и смърт в материалния свят) и как да се освободим от тях, като се заемем с дейности, които пробуждат духовната ни същност и любовта към Бога, са предмет на разискване в тези древни писания. Основната задача на ИСКОН е да издигне хората до платформата на разбиране на тяхната изначална позиция на вечен слуга на Върховния Бог, Шри Кришна. Заради това преданите в ИСКОН главно са ангажирани да образоват обществото за духовните ценности. Шрила Прабхупада е написал 51 книги – преводи и коментари върху древните ведически писания. Тези книги представляват най-висшата форма на духовно знание, а коментарите на Шрила Прабхупада обясняват ясно и систематизирано значението им. Бхактиведанта Бук Тръст (ББТ), най-големият в света издател на ведическите текстове, издава всички книги на Шрила Прабхупада. Тези издания са високо ценени от учените по целия свят. ББТ превежда и печата тези книги на всички съвременни езици, за да направи знанието достъпно за всички хора. ИСКОН купува тези книги от ББТ и ги разпространява в големи количества в повечето страни в света. За последните 30 години от съществуването на ИСКОН са разпространени приблизително около 400 000 000 книги. Тези книги са смятани за венеца на постиженията на Шрила Прабхупада в най-важната цел - да бъде образовано човечеството в науката за съзнанието за Бога.

Книги на български: 

Бхагавад-гита
Кришна и Арджуна на Курукшетраbhagavad gita

Във въведението към книгата, Шрила Прабхупада пише: "Бхагавад-гита е известна още като и Гитопанишад. Тя е същината на ведическото знание и един от най-важните упанишади във ведическата литература. Причината за настоящото издание е следната: неотдавна една американка ме помоли да й препоръчам някой от английските преводи. В Америка има много издания на Бхагавад-гита на английски език, но доколкото прецених, не само в Америка, а и в Индия, за нито едно от тях не може да се каже, че е авторитетно, защото почти във всяко авторите са отразили собственото си мнение, без да се докоснат до духа на Бхагавад-гита, каквато е."

Шримад Бхагаватам
srimad bhagavatam

Шримад Бхагаватам е известен още като Бхагавата Пурана. Състои се от 18,000 стиха и е съставен от мъдреца Вяса, като негов автентичен коментар към Веданта-сутра. Шримад Бхагаватам започва от там, където свършва Бхагавад-гита. В Бхагавад-гита Кришна казва, че оня, който познава трансцеденталната природа на неговите появявания и дейности в този свят, се освобождава от цикъла на повтарящи се раждане и смърт. Шримад Бхагаватам описва Неговите появявания и дейности и различните Му инкарнации. Самият Кришна се появява във Вриндавана преди около 5000 години.

Шри Ишопанишад

В центъра на живота ни е съзнанието, а то е доказателство за съществуването на друга, по-висша реалност. Принципът на всяко битие е индивидуалността. Най-поверителният от сто и осемте Упанишада, Шри Ишопанишад, е представен с оригиналния си санскритски текст, транслитерациа на кирилица, буквален и художестен превод и коментари.

Учението на Бог Чайтаня
teachings of lord caitanya

В тази книга се разказва за удивителния живот на Шри Чайтаня и се излагат основите на Неговото учение.

Великият светец на Индия Шри Чайтаня Махапрабху (1486 – 1534) утвърждава, че единствената цел на човешкото съществуване е да се постигне любов чиста любов към Бога и, че тази любов е ключ към разрешаването на всички проблеми на човечеството. Горчивият ни опит от годините на тържествуването на материализма потвърждава неоспоримата правона на това учение. Насочено към всеки един от нас, то е призвано да изведе съвременната цивилизация от задънената улица на материализма и да сложи началото на духвното й възраждане.

Прабхупада
prabhupada

Завладяващо описание на живота на А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и едновременно с това история на създаването на Международното общество за Кришна-съзнание. Книгата е написана от един от първите последователи на движението. Тази книга е сборник с разкази на очевидци и богат документален материал, който ни помага да си съставим по-цялостна картина за действителността по време на описваните събития.

Наука за себереализацията

Сборник от интервюта, разговори, есета, писма и статии за това, как да открием истинската си същност, за тайните на природата и вселената, за съзнанието и свръх-съзннието.

Ще установите колко необходима е науката за себереализацията в съвременния свят и в собствения Ви живот.

Кришна - изворът на вечно наслаждение (2 части)
krishna book 1krishna book 2

Преди около 5000 години Кришна идва от трансцеденталния свят, за да прояви тук, на земята, своите духовни дейности и забавления. Тази книга е увлекателно изложение на детството и младостта на Кришна. Тя е красиво описание на забавленията Му с Неговите приятели и любими.

Нектарът на предаността
"Нектарът на предаността" обобщено изложение на "Бхакти-расамрита-синдху" разрушава ограниченията на наивния религиозен сантиментализъм и на отвлечените философски разсъждения и въвежда читателя във великолепна съкровищница от мъдрост и чувствителност.